Service >> ขายและบริการระบบเครนไฟฟ้า
 >> ขายและบริการระบบลิฟท์
       บรรทุกสินค้า
 >> ขาย บริการรอกไฟฟ้า
 >> ออกแบบและติดตั้งพร้อม
       ดำเนินการ
 >> บริการตรวจสอบและรับรอง
       ความปลอดภัย


    Catalog

   
 
     จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
     
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท สุทธกุล จำกัด
บริษัท สุทธกุล จำกัด เริ่มประกอบกิจการเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2536 ประกอบกิจการประเภทอุปกรณ์ยกทุกชนิด อาทิเช่น ลิฟท์บรรทุกสินค้า เครนไฟฟ้า รอกไฟฟ้า ควบคุมการออกแบบโดยทีมงานวิศวกร มีบริการหลังการขาย ตรวจเช็คพร้อมให้คำแนะนำ


บริษัทฯ ได้มีการขยายโรงงานประกอบโกดังจัดเก็บสินค้าและอุปกรณ์ออกบนเนื้อที่ 4 ไร่ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้มากขึ้น
 
     
 
             Product
 
 
     
 รอกโซ่ไฟฟ้า
0.5 Ton-20 Tons
 
รอกสลิงไฟฟ้า
1 Ton-20 Tons
 
       รอกสลิงไฟฟ้า
 
 รอกโซ่ไฟฟ้า
             

ลิฟท์ขนสินค้า
 

ลิฟท์ขนสินค้า
 
 เครนไฟฟ้ารางเดี่ยว
เครนไฟฟ้ารางคู่
 
     
Current Pageid = 1